Cáp Dữ Liệu USB Iphone Type Lightening - Zin New Apple, Chiều Dài 1m, Màu Trắng - LPK Thành Chi Mobile

Ưu đãi dành cho đại lý